Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Canada Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Lý lịch tư pháp của Canada

Ngày đăng: 28/01/2021

Lý lịch tư pháp của Canada

 

Bạn là công dân Canada muốn xin việc làm, nhận con nuôi hoặc xin di trú phải cần phải có lý lịch tư pháp để xác minh rằng bạn không có tiền án tiền sự ở Canada. 
  • Đối với các xác minh cơ bản, bạn có thể liên hệ với cảnh sát địa phương hoặc cảnh sát cấp thành phố/ cấp tỉnh ở Canada.
  • Đối với yêu cầu xác minh có dấu vân tay, bạn cần phải liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).
  • Để xin Lý lịch tư pháp cho thời gian bạn sống ở Canada, bạn cần liên hệ với RCMP
Lưu ý:
  • Việc nộp dấu vân tay trên giấy không được RCMP chấp nhận và sẽ bị gửi trả lại.
  • Dịch vụ hỗ trợ lấy dấu vân tay điện tử để nộp cho RCMP hiện không có sẵn ở những nước ngoài Canada
  • Bạn có thể liên hệ với những công ty được công nhận tại Canada để mã số hóa dấu vân tay bằng mực và gửi bản điện tử đến RCMP thay bạn.
 
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xin lý lịch tư pháp của Canada. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
Dịch vụ lý lịch tư pháp của Canada
 
 
Phổ biến thông tin cho bên thứ ba
Việc phổ biến các thông tin cá nhân được quy định bởi Đạo luật Bảo mật thông tin cá nhân và chỉ thị cấp Bộ. Nếu bạn muốn kết quả Lý lịch tư pháp của mình được chuyển tiếp cho một bên thứ ba, chẳng hạn như công ty dịch vụ, luật sư, bạn bè hoặc thành viên gia đình, bạn phải cung cấp thư đồng ý bằng văn bản ủy quyền cho RCMP phát hành thông tin Lý lịch tư pháp của bạn cho cá nhân hoặc công ty dịch vụ. 
 
Trong đó bạn phải tuyên bố thư đồng ý rằng bạn biết là việc từ chối đồng ý tiết lộ thông tin cho bên thứ ba sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến yêu cầu của bạn. 
 
Thư đồng ý phải là bản chính. Bản Fax hoặc bản sao của thư đồng ý không được coi là hợp lệ và sẽ bị trả lại mà không được xử lý.
 
 

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009 - 2020 Visa-canada.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP