Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Canada Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi tại Việt Nam cho công dân Canada

Ngày đăng: 28/01/2021

Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi tại Việt Nam cho công dân Canada

Điều kiện để nhận con nuôi tại Việt Nam

 • Đáp ứng các yêu cầu nhận con nuôi của tỉnh/ lãnh thổ Canada nơi bạn sinh sống hoặc quốc gia nơi bạn sinh sống nếu bạn đang sống tại nước ngoài
 • Đáp ứng các yêu cầu nhận con nuôi của Cơ quan nhận con nuôi tại Việt Nam

Ngoài ra bạn cần:

 • Được tư vấn về luật nhận con nuôi của Việt Nam
 • Hiểu rõ yêu cầu của Công ước Hague về Con nuôi quốc tế 

Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi tại Việt Nam cho công dân Canada

Liên hệ với cơ quan nhận con nuôi

Để nhận con nuôi quốc tế, bạn cần phải làm việc với Cơ quan Trung ương về con nuôi cấp tỉnh hoặc lãnh thổ Canada

 

Đưa con nuôi của bạn đến Canada

Khi quá trình nhận con nuôi hoàn tất , bạn cần phải nộp đơn để đưa con mình đến Canada bằng một trong 2 quy trình:

 • Quy trình nhập quốc tịch: Dành cho cha mẹ nuôi là công dân Canada tại thời điểm nhận con nuôi
  • Trạng thái của con nuôi sau khi kết thúc quá trình: công dân Canada
  • Con nuôi sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam
 • Quy trình nhập cư: Dành cho cha mẹ nuôi là công dân Canada hoặc là thường trú nhân
  • Trạng thái của con nuôi sau khi kết thúc quá trình: thường trú nhân Canada
  • Con nuôi sẽ không bị mất quốc tịch Việt Nam

Lưu ý: bạn phải hoàn thành thủ tục nhận con nuôi và thủ tục nhập tịch hoặc nhập cư trước khi bạn có thể đưa con mình đến sống với bạn ở Canada . Nếu quá trình nhận con nuôi được hoàn tất ở Canada, quá trình nhập cư hoặc nhập quốc tịch có thể bắt đầu trước khi quá trình nhận con nuôi hoàn tất.

 

Quy trình xin quốc tịch cho con nuôi 

 • Giai đoạn 1: Xác nhận quốc tịch Canada của bạn
 • Giai đoạn 2: Kiểm tra tính đủ điều kiện để trở thành công dân Canada của con nuôi

 

Quy trình nhập cư - Đăng ký thường trú nhân cho con nuôi 

 • Giai đoạn 1: Đơn xin bảo lãnh
 • Giai đoạn 2: Đơn xin thường trú cho con nuôi

 

Sau khi con bạn đến Canada với tư cách thường trú nhân, bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch thay mặt cho con bạn. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi phải được hoàn tất trước khi đứa trẻ có thể được cấp quyền công dân.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009 - 2020 Visa-canada.vn . All rights reserved.

 • Kết nối với chúng tôi:

GO UP