Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Canada Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Biểu phí visa không định cư Canada

Ngày đăng: 13/07/2020

Phí chính phủ

 

Bảng biểu phí visa không định cư của chính phủ Canada

(Cập nhật ngày: 16.07.2020)

 

Loại thị thực
 
Mô tả
 
  Lệ phí    (CAD)   Lệ phí    (USD)
Giấy phép du lịch điện tử (eTA):
 
     
  Giấy phép du lịch điện tử (eTA) 7  
Thị thực du khách (visitor visa) - 1 người:     
 
     
  Thị thực du lịch 100 75
Thị thực công tác 100 75
Thị thực thăm thân 100 75
Siêu thị thực (super visa) 100 75
Sinh trắc học 85 65
Thị thực du khách (visitor visa) - gia đình
từ 5 người trở lên:
     
  Thị thực du lịch 500 385
Thị thực công tác 500 385
Thị thực thăm thân 500 385
Siêu thị thực (super visa) 500 385
Sinh trắc học - gia đình từ 2 người trở lên 170 130
Giấy phép du học (study permit):
 
     
  Giấy phép du học - 1 người 150 115
Sinh trắc học - 1 người 85 65
Sinh trắc học - gia đình từ 2 người trở lên 170 130
Giấy phép lao động (work permit) - 1 người:
 
     
  Giấy phép lao động (bao gồm gia hạn)  155 120
Giấy phép lao động mở (open work permit) 100 75
Sinh trắc học  85 65
Sinh trắc học - gia đình từ 2 người trở lên 170 130
Giấy phép lao động (work permit) - nhóm từ 3 nghệ sĩ biểu diễn trở lên:      
  Giấy phép lao động (bao gồm gia hạn) - nhóm 
từ 3 nghệ sĩ biểu diễn trở lên
465 360
Sinh trắc học - nhóm từ 3 nghệ sĩ biểu diễn trở lên 255 195
Giấy phép cư trú tạm thời (Temporary Resident permit):      
  Giấy phép cư trú tạm thời 200 155
Chương trình kinh nghiệm quốc tế Canada 
(International Experience Canada - IEC):
     
  1. Thị thực du lịch kết hợp làm việc (Working Holiday Visa)    
Phí tham gia chương trình IEC 153  
Giấy phép lao động mở 100  
2. Young Professionals and International Co-op (internship)    
Phí tham gia chương trình IEC 153  
3. Sinh trắc học (nếu có yêu cầu)    
Sinh trắc học - 1 người 85 65

 

(Nguồn: Bộ di trú, Tị nạn và quốc tịch Canada)

Lưu ý: 

  • Phí chính phủ được thanh toán bằng USD theo tỷ giá hiện tại nếu nộp hồ sơ giấy hoặc được thanh toán trực tiếp qua thẻ kèm theo phí chuyển đổi ngoại tệ tùy theo từng ngân hàng nếu nộp hồ sơ online;
  • Tất cả chi phí đã thanh toán cho chính phủ Canada KHÔNG được hoàn lại trừ một vài trường hợp đặc biết ngoại lệ;
  • Lệ phí visa không định cư Canada có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, phụ thuộc vào thông báo của Bộ di trú, Tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC); 

Phí dịch vụ 

(đang cập nhật)

 

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2009 - 2020 Visa-canada.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP